Pistes de Petanca

Pistes de Petanca
Contacte:
  • Nom: Pistes de Petanca

Pista de Petanca Cal Rubió

  • Adreça: camí de les Oliveres, s/n
  • Telèfon: 93 898 02 11 (Ajuntament)

Instal·lació amb una pista de petanca. Són d’us lliure.

Pista de Petanca dels Monjos

  • Adreça: plaça dels avis, Els Monjos
  • Telèfon: 93 898 02 11 (Ajuntament)

Instal·lació amb dues pistes de petanca. Són d’us lliure.

Pista de Petanca de Tres Pins

  • Adreça: parc de Tres Pins
  • Telèfon: 93 898 02 11 (Ajuntament)

Instal·lació amb dues pistes de petanca juntes. Són d’us lliure.